27 април 2007

Отново за Иракли - поредният местен вандализъм или "инвестиционен интерес"?

В сайта "Да спасим Иракли" са публикувани без коментар снимки на съборени табели, които са маркирали границите на защитената местност Иракли. Не е ясно дали това действие е местен вандализъм, или представлява поредното незаконно действие на местните "инвеститори". В крайна сметка, нали нашите политици "отложиха" Натура-зоните с цел да заличат съществуващите защитени територии и да заграбят това, което принадлежи по право на всеки български гражданин? Едва ли някой ще се учуди, ако стане ясно, че тази табела е съборена, за да се премести с няколко метра и на нейното място да цъфне поредната бетонна грамада. Примерно още един хотел на брата на Милен Велчев, на милионера с неясни доходи Гергов, или на някоя друга "мутра".
Какъв е изводът от видяното? В България липсва култура за опазване на националните природни ресурси. Казано иначе - простотията се поощрява от държавата.

Експерти от ЕК за Натура 2000

Експерти от ЕК препоръчаха специфичната оценка на инвестиционните намерения да се прилага и за потенциалните зони по НАТУРА 2000
26.04.2007
Източник: МОСВ
Представители на Генерална дирекция „Околна среда” на ЕК, които са на посещение у нас във връзка с предстоящото изграждането на НАТУРА 2000 в България, препоръчаха специфичната оценка на инвестиционните намерения да се прилага и за потенциалните зони от екологичната мрежа. Евроекспертите отново припомниха, че философията на НАТУРА 2000 не е да се забраняват инвестиционни дейности в защитените зони, а те де се осъществяват при прилагането на специфична оценка.
В дирекцията на Национален парк „Пирин” бяха обсъдени въпроси, свързани с управлението на защитената територия, както и други, свързани с изграждането на екологичната мрежа у нас.

Природозащитнци обсъдиха проблемите с Натура 2000 в България с еврокомисаря Ставрос Димас
27.04.2007
Източник: Коалиция: "За да остане природа в България"
Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” се срещнаха късно в четвъртък с еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас, за да обсъдят проблемите с европейската екологична мрежа Натура 2000 в България.
На Ставрос Димас заяви, че EK разбира, че представените от българското правителство списъци със зони от Натура 2000 са непълни, както и че са изключени местата от икономически интерес. Беше изтъкнато, че и двете обстоятелства противоречат на европейското законодателство.
Еврокомисарят припомни, че българското правителство трябва да опазва дори необявените места от мрежата Натура 2000, като се позова на решението на Европейския съд по случая Бас Корибиер срещу Франция. Според Европейската комисия Натура 2000 дава предпоставки за икономическо развитие. Беше дадена за пример Австрия. Там един от районите с най-заможно население е изцяло в Натура 2000. Ставрос Димас определи информирането на хората като една от най-належащите задачи по създаването на мрежата Натура 2000 в България.
Природозащитните организации описаха мащаба на заплахите: като това, че от октомври 2006 до януари 2007 са издадени над 800 разрешителни за строителство по Черноморието, където повечето зони от Натура 2000 бяха „отложени за прецизиране”. По този проблем стана ясно, че Европейската комисия смята да предприеме спешни мерки.
Природозащитните организации призоваха Европейската комисия да гарантира, че еврофондовете няма да се използват за разрушавне на местата от мрежата Натура 2000. Природозащитниците ще изпращат редовна информация за проблеми с местата от мрежата и ще изработят прогнозен сценарий какво би се случило, ако не се вземат мерки още сега.

Необходими са промени в законодателството, които да гарантират опазването на защитените зони в НАТУРА 2000
26.04.2007
Източник: МОСВ
Необходими са промени в законодателството у нас, които да гарантират категорично опазването на защитените зони, включени в НАТУРА 2000. Около тази позиция се обединиха министър Джевдет Чакъров и представители на Генерална дирекция „Околна среда” на Европейската комисия /ЕК/.
Настоящата правна рамка у вас не гарантира изцяло опазването на зоните още от самото начало и по време на всички процедури при реализацията на инвестиционни намерения, каза Ладислав Мико, директор на дирекция в Генералната дирекция „Околна среда”.
Нееднократно съм изказвал мнение, че трябва да има много по-стриктни регламенти в устройствените закони и по-добра координация между всички компетентни институции, коментира министър Чакъров.
Той съобщи също, че е разпоредил всички регионални структури на МОСВ да прилагат много стриктно действащото законодателство по отношение преценка на инвестиционните намерения с цел опазване и на включените в НАТУРА 2000 зони, и на отложените зони.
Министърът припомни, че с цел опазване на потенциални зони е използвал правомощията си по Закона за защитените територии и е издал заповеди за временна забрана на дейности в Кресненското дефиле и в района на Иракли-Емине. Предстои министърът да се запознае с документация за Земенския пролом и пролома Скрино и ако се налага, да предприеме и там подобни мерки за опазването им.
И министърът и евроекспертите бяха единодушни, че разяснителната кампания за НАТУРА 2000 трябва да продължи и да се обяснява на хората, че зоните от екологичната мрежа не са територии, в които ще бъдат забранени всякакви дейности, а просто ще се прилагат специфични оценки на инвестиционните намерения.
Министърът ще запознае Министерския съвет с позицията на представителите на ЕК.

24 април 2007

Българското правителство два месеца не предприема нищо за „отложените” зони от мрежата Натура 2000

24.04.2007

Източник: За да остане природа в България
От писмо на правителствената Национална служба за защита на природата до коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” става ясно, че през последните два месеца българското правителство не е предприело никакви стъпки по „отложените” зони от европейската екологична мрежа Натура 2000.

В началото на март 2007 г. българското правителство „отложи” близо половината територия на зоните, предложени за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000. Идеята на правителството беше те да бъдат „прецизирани” с помощта на БАН до края на октомври 2007 г. В писмото обаче се казва, че се „очаква сключването на договор между МОСВ и БАН”, както и че се уточняват параметрите му. Точни дати не са посочени.

Неколкократно досега учени от БАН, които са участвали в набирането на научната информация по изграждането на мрежата Натура 2000, заявиха, че вече предоставената информация от тях е пълна, както и че при повторно „прецизиране” на мрежата не очакват да получат нови данни, които да доведат до окончателно изключване на предложените зони. Учените от БАН заявиха също, че досегашните данни са набирани в продължение на години и едва ли няколкото месеца от сега до октомври ще дадат цялостен поглед върху бъдещата мрежа.

От писмото на Национална служба за защита на природата не личи правителството да е взело мерки по превантивното опазване на зоните, предложени за мрежата Натура 2000, които са били „отложени” за октомври. Това обаче е изискване на европейските директиви.

Писмото на правителствената Национална служба за защита на природата е в отговор на заялвение за достъп до обществена информация от страна на член на коалицията „За да остане природа в България”

Междувременно хиляди българи излязоха по улиците на български и европейски градове в Деня на Земята – 22 април, за да призоват за опазване на Българската природа и покажат, че са против орязването на мрежата Натура 2000 в страната. На централен площад в Кьолн, Германия, български студенти подредиха композиция от 100 бели пластмасови чаши, “посадени” със стоманена тел между каменните плочки. Младежите разказваха за проблемите с природата в България.

В Бургас беше проведено протестно шествие с факли под мотото “Не на тъмно за природата”. Особено внимание беше отделено на Природен парк ”Странджа”, който е заплашен от заличаване заради инвеститорски интереси.

Акции имаше още в Амстердам, София, Варна, Русе, Стара Загора, Плевен и други градове. Те бяха част от кампанията Младежка активност ЗА природата на България, инициирана от кампанията „За да остане природа в България”, сдружение Доброволци – България и фондация Заедно - общуване за подкрепа и развитие. За повече информация и снимки www.forthenature.org
Повече за акциите - тук.

В Амстердам отбелязаха Деня на Земята със разяснителна кампания за заплахите пред българската природа

24.04.2007
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=15870
В неделя група от 30 души са разяснявали на минувачите в центъра на Амстердам заплахите, пред които е изправена природата в България. Показана е изложба със снимки от ски зоната в националния парк “Пирин” и от други защитени зони в България. Раздавани са брошури, които представят как е ограничена и намалена българската част от европейската мрежа от защитени територии Натура 2000.
Участниците са анкетирали минувачите, за да разберат какво е мнението на чуждестранния турист за мащабните строежи и развитието на масовия туризъм в защитени и недокоснати природни територии в България. 39 души от Гърция, Австралия, Финландия, Холандия, Португалия, Чехия, Испания, Великобритания, Китай, Германия, САЩ, Италия и Франция са отговорили дали щетите, нанесени на природата по българското Черноморие и планини ще повлияе на избора им да инвестират в България или да я посетят като туристи.
Никой от запитаните не е проявил желание да отиде в зимен курорт, чиито строеж и управление не са съобразени с природозащитните мерки. Половината от анкетираните са отговорили, че биха прекарали ваканцията си в луксозен хотел на морския бряг, само ако при построяването му не е била нанесена вреда на околната среда. Около двайсет процента от отговорилите са заявили, че биха къмпингували сред дивата природа на място, където стриктно се спазват мерките за опазването й. Деветдесет процента от запитаните са казали, че взетите мерки по запазване на качеството на природните дадености определят в голяма степен решението им за избор на място за почивка.

23 април 2007

Представители на Европейската комисия ще обсъдят с Джевдет Чакъров изграждането на Натура 2000

23.04.2007
Източник: МОСВ
Министър Джевдет Чакъров ще се срещне в четвъртък тази седмица с представители на Генерална дирекция „Околна среда”, които ще са на посещение у нас от сряда. Посещението е във връзка с предстоящото изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България.
На 25 април МОСВ е организирало посещение на експертите в Национален парк „Пирин”. В него ще участват и представители на неправителствени организации, работили по определянето на местата, предложени за включване в НАТУРА 2000.
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=15844

20 април 2007

Подробна програма за природозащитните акции по случай Деня на Земята

20.04.2007

Природозащитни организации ще проведат през уикенда множество акции из цялата страна по случай световните дни за младежка активност 20–22 април и световния Ден на Земята 22 април.
Лекции, обучения, почистване на зелени площи, засаждане на дървета и изложби ще са част от проявите, коита ще бъдат организирани през почивните дни.
За подробности вижте тук: www.forthenature.org

17 април 2007

ДСБ организира кръгла маса по проблемите на "Натура 2000"

17 април 2007 | 08:24 | Агенция "Фокус"
В залата на централата на ДСБ на бул. “Витоша” 18 (вход от ул. “Кърниградска”) ще се проведе кръгла маса на тема „Натура 2000 – последици от правителствените решения” от 11 часа. Ще присъстват и лидери на обществени организации сред които “Организация за защита на птиците”, “Балкани”, “Зелени Балкани”, “За земята” и др. Конференцията ще бъде открита от депутата Евдокия Манева.
“Натура 2000” е международна мрежа от защитени територии, предназначена да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване птици, животински и растителни видове и техните местообитания. България се е ангажирала с участие в усилията на международната общественост да запази природата на планетата за бъдещите поколения, като е ратифицирала Конвенцията на ООН за опазване на биологичното разнообразие, Директивата за опазване на птиците и Директивата за хабитатите. Ставайки член на ЕС, България още веднъж е потвърдила ангажимента си да изпълнява европейското законодателство в тази област. За съжаление, правителството опорочи създаването на мрежата от защитени територии у нас. На обществеността не беше предоставена необходимата информация, не бяха обявени критериите и принципите, на базата на които едни територии попадат в мрежата, а други се изключват, не се гарантира пълното компенсиране на интересите на собствениците в случаите, когато интересите им са накърнени. Обвързвайки се със съмнителни бизнес интереси, правителството изключи много ценни,с международна значимост вече защитени територии – резервати, влажни зони и др. Без защита останаха ценни видове като царския орел, червеногушата гъска, кафявата мечка и др. Действията на правителството заплашват с унищожение българската природа и ще доведат до санкции, които ще плащаме всички ние.
(оригиналният източник е тук)

14 април 2007

EuroNews излъчи репортаж за проблемите при изграждането на Натура 2000 в България

13.04.2007
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=15530
EuroNews излъчи репортаж, описващ проблемите, съпътстващи изграждането на Екологичната мрежа Натура 2000 в България. В него са показани зоните, в които инвеститорските интереси се сблъскват с проекта за мрежа от защитени територии.
Репортажът описва заплахите, пред които са изправени защитените територии в България, обект на засилен инвеститорски интерес през последните години. Специално внимание е отделено на районите на Банско и нос Калиакра, където екипът на Евронюз, заедно с експертни представители на български природозащитни организации, коментира нанесените досега щети и негативните последици, които очакват тези места, ако безогледното строителството на курортни комплекси продължи със същите темпове.
целият репортаж е тук

Speculators threaten Bulgaria's countryside
Bulgaria's countryside is rapidly changing. Tourism is exploding. Property speculation is rife. Conservationists are battling. The authorities are torn. A Natura 2000 decision on the designation of sites to preserve, awaits.

see the video here

11 април 2007

22 април – Денят на земята идва, а българската природа си отива!!!

За Да остане природа в България

Да отпразнуваме заедно Деня на Земята в твоя град .
да се обединим и да почетем Земята в твоя град, там където си или където искаш да бъдеш. Не само в България, а по цялата планета.
защото:
* НИ е ГРИЖА за природата
* ТРЯБВА да покажем своята позиция и общественото мнение ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА
* ИСКАМЕ България да изгради ясна екологична (природозащитна) политика
Губим природата всеки ден и час...
Всеки ден се изсичат незаконно гори с площ колкото десетки футболни игрища
* Защитената местност Камчийски пясъци, която съхранява най- дългата пясъчна ивица в България, е премахната в полза на частни интереси
* планината на тайнствата – Странджа, най-голямата защитена теритирия, е на път да бъде премахната
* Калиакра е устремена да се превърне в Арабско чудо на Черноморието
* край Божурец и Топола вече е унищожена уникална за България и Европа степна растителност на 12 000 години, за да се посади райграс на голф игрища
* Иракли, мястото, което се вижда с душата и е едно от най- енергийните кътчета в България е обект на десетки „инвестиционни" страсти ....
* Национален парк Пирин се превърна в пример за престъпление без наказание – писти, в пъти по- широки от всякакви норми, изсечени гори, довели до не само до загубата на дома за хиляди животни и тяхното убийство, а и до ерозия, която влоши качеството на питейната вода за хората в Банско (сега тя съдърза ситни прахови частици от свлачищата), туризъм, който се превърна в чудовище спрямо тихото градче, родило поети като Вапцаров и традиционната му топлота...
* Национален парк Рила и „очите" на България, Седемте Рилски езера, заплашени да бъдат превърнати в грандиозен ски проект: Паничище - Седемте езер - Кабул, проект, който е на път да стартира реализацията си....
Девет останали див(н)и кътчета на морето и над 20 „проекта" за тяхното „развитие"
Родопите, Западен Балкан, Рила и Централен Балкан буфер, Източна Стара планина, Беласица, всички зони по морето са оставени извън НАТУРА 2000 на (не)чий произвол
Студенти, оргазаниции, инициативни комитети и граждани вече организират акции в Карлсруе и Амстердам, София, Пловдив и Стара Загора, Русе, Благоевград, Сливен, Общината Павел баня, Попинци, Крумовград, Кърджали, Варна, Бургас ............

А ти къде ще си на 22 април?
Време е да направиш НЕЩО, за да спасиш природата на България
За теб и децата ти
Където и да си
Излез и покажи снимки на любимите си кътчета природа

Или ги нарисувай, изпей, изтанцувай..
Направи плакат, покажи го на света, снимай го и ни го изпрати

Напиши писмо до институциите, поговори с приятели, направи дискусия, среща,протест, изложба или каквато акция намериш за добре,
за да покажеш, че на ТЕБ ти ПУКА
ЧЕ ОБИЧАШ ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ

22 АПРИЛ 2007 Г.
ОБЩОНАЦИОНАЛНА ОБЩОНАРОДНА АКЦИЯ ЗА ЗЕМЯТА И ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Впиши и своето населено място в кампания за спасяването на българската природа
Ето как:
Събери група ентусиасти около себе си и чуйте сърцата си
Решете какво искате и можете да направите в своя град
Пуснете УВЕДОМЛЕНИЕ до общината най – късно до вторник, 17.04.2007 сунтринта, за да получите потвърдителен документ – разрешение до петък, 20.04.2007г. (можеш да го изтеглиш примерно от www.forthenature.org - бутон Документи)
Направете листовка, дори в домашни условия и разпространете информацията какво, къде, кога...Примерна листовка и плакат можете да свалите от сайта: www.forthenature.org и в прекачения файл.
Пишете по сайтове на приятели за събитието и за природата, качете банер
Свържете се с нас и помежду си на фирума във www.forthenature.org и адресите за контакт по- долу.
Очакваме включването на всички – граждани, инициативни комитети, местни организации, фирми, студенти, клубове, университети, училища, детски градини...
За да се чуем, запознаем и обединим, както вече започнахме да правим в кампания „За да остане природа в България!"

Защото денят на Земята идва, а българската природа си отива и това засяга всички нас!
Да променим това!


За повече информация и помощ:
www.forthenature.org

04 април 2007

Стартира българо-холандски проект за устойчиво развитие на черноморското крайбрежие

03.04.2007
Източник: http://www.mycoast.eu/
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите и Държавната агенция за туризъм стартират с помощта на холандското Министерство на жилищното строителството, благоустройството и околната среда съвместния проект "Моят бряг” за устойчиво развитие на българското черноморие.
Целта на проекта е да допринесе за развитието на черноморското крайбрежие, съобразявайки се с неговата стойност като природна, икономическа и културна ценност. Крайният резултат от тази инициатива е интегралната и устойчива визия за управление на черноморието.
Инициаторите на проекта разчитат на участието на широк кръг заинтересовани лица – представители на НПО и на частния сектор за изработотването на дългосрочна стратегия и развитието на ефективни програми, които да бъдат приложени в региона, съобразно европейското законодателство и дългогодишния опит на Холандия в сътрудничество между заинтересовани страни при изграждане на крайбрежни съоръжения и инфраструктура, както и в създаване на връзка между опазването на околната среда и икономическото развитие.
информация от БлуЛинк

03 април 2007

МОСВ и БАН започват работа по отложените от НАТУРА 2000 зони

03.04.2007
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=15393
Министерството на околната среда и водите и компетентните научни институти на БАН започват работа по отложените от НАТУРА 2000 зони. Това e договорено днес на среща на министър Джевдет Чакъров с директорите на Института за гората акад.Александър Александров, на Института по ботаника проф.Димитър Пеев и на Института по зоология проф.Младен Живков.
Сътрудничеството между МОСВ и БАН ще продължи не само в работата по отложените зони, но и по установяването на екологичната мрежа у нас. До десет дни ще има нова работна среща