31 май 2007

Собствениците в Иракли искат „да счупят от бой” почистващите доброволци, инвеститорът петни еколозите в медиите

Ние българите си имаме една определена група хора, която би искала да превърне думата "екология" в мръсна обида. Тоест чувайки „еколог" общественото мнение да бърчи чело в погнуса.
Платени публикации в Стандарт, Дарик и Сега са публикувани клевети за несъществуващи събития от тазодишното почистване на Иракли.
Въпросните медии твърдят, че:
"Полицаи от Несебър в специална акция са разгонили всички къмпингуващи от местността Иракли. Те са съборили палатки и са задържали тези, които не искат да се подчинят - наречени „наркомани и други младежи". Младежите незаконно са се наместили в реституираните терени около плажа."
„Акцията е започнала около 8.30 ч сутринта. За половин час плажът е бил прочистен. Всички палатки са били съборени. Част от младежите са били задържани, тъй като са отказали да се подчинят".
"Управителят на плажа на Иракли, Трайко Вангелов, е бил пребит от трима младежи."
„Ръкопашни схватки ... поредния рунд в битката за Иракли ... меле между еколози и гардове на фирмата, която стопанисва плажа, разказаха очевидци ... полицията събори незаконния палатков лагер на сдружение "Да спасим Иракли" ... ексцесии ... окупираха ... в рамките на няколко часа те опънали близо 50 палатки с идеята да лагеруват там през цялото лято ... нахвърлили върху него с юмруци и ритници".

На фона на "каубойските" събития в медиите, действителността е следната:

По време на празничните почивни дни от 24 до 27 май се проведе станалото вече традиционно почистване на местността Иракли, организирано от гражданска група ‘Да спасим Иракли'.
В почистването са взели участие близо 80 души: два пъти по-малко от разпространеното от някой си сведение. Всеки е пристигнал съобразно личното си време - за ден, два или три. Със собствени средства. Желаещите да почистват са били предупредени да не разпъват палатки и да избягват табелки с надписи „частна собственост". И така, въпреки лошото време, те са нощували на плажа, със спални чували. В събота вечер, 26 май, представители на охранителната фирма сa минали по плажа и предупредиха, че Стоян Захариев, представител на българо-швейцарската фирма ‘Суис пропъртис', е подал сигнал в полицията в Обзор относно къмпингуване на хора в частни имоти. По целия плаж от мястото на съборените бунгала до Пешова колиба са били опънати 4 палатки, повечето заради малки деца. В неделя сутрин по плажа са минали 6-7 полицая, някои цивилни, които са обяснили, че следят да няма напрежение между собственици и почистващи. Не е имало палатки, които да събарят, а само рутинна проверка на личните документи на доброволците. Полицията е дошла почти едновременно с извозващите боклука концесионери и слухът за това, че някой бил ударил някого се е разчул именно тогава. Представителят на концесионера Трайчо Вангелов е нямал видими следи от побой, бил е усмихнат, а не зле настроен, както би бил след побой. Въпросният „пребит" Трайчо Вангелов е помогнал за извозването на събраните отпадъци. Група от служителите на концесионера (чието задължение е да почистват плажа) и група от доброволците са натоварили заедно камиона за извозване на отпадъците. Това станало, след като той е бил вече (според медиите) „пребит" - в различните статии от един, трима или дори „група" еколози". Вангелов се е притекъл на помощ, осигурявайки камион за събрания боклук, след като такава е отказана от „назначеният" от „МОСВ" да „охранява" „защитената местност" Иракли псевдо-еколог Амадеус Кръстев и „Зелени патрули". Организацията на екоактивистите настоява за уволнението на Кръстев като охраняващ зоната във връзка с множество злоупотреби, сред които и негова постройка в границите на защитената местност (!) Амадеус и компания са счели, че ще бъде изхарчен твърде много бензин, ако направят няколко курса с „личния" им джип, който между другото ежедневно и многократно преминава през целия плаж на Иракли. Един от доброволците е бил заплашен от местен жител, че ще "ги счупи от бой, ако ни хване на парцела си".
На този войнствен фон се появява "светлата личност на Стоян Захариев", който твърди, че „началото на протеста подозрително съвпада с акцията по почистване на цялата местност, инициирана от собственика". Подозренията му вероятно са свързани плановете му за незаконен строеж на безценното природно място.
На 26ти вечерта дойдоха двама души са наредили на почистващите да се манат по заповед на Стоян Захариев. Какво е правото на този Захариев да заповядва на свободни български граждани?
А тук можете да прочетете цялата стаия с много добър коментар на изложените факти:
http://money.ibox.bg/comment/id_791129784
Хронология на събитията можете да видите тук:
www.daspasimirakli.com
Извод?
Млади хора от цялата страна доброволно използват почивните си дни, за да почистят със собствени средства държавна защитена територия. Съмнително забогатял незаконен строител обявява същите тези хора за "нарушители на обществения ред и наркомани", и изпраща полиция да ги изгони от мястото, което не е негова собственост, но е набелязал да заграби докато се "доутчнява" дали да е в Натура2000 или не. Това са фактите. Изводите може да направи всеки.

Който не вярва на текста по-горе, може да види снимки от почистването в сайта "Да спасим Иракли". Обърнете внимание колко много боклук са събрали доброволците от плажа, въпреки че това би трябвало да се прави целогодишно от концесионера.
Още по темата: Становище на Зелената партия по повод публикациите за почистването на плажа на Иракли на 27.05.2007 г.

29 май 2007

Становище на Института за зелена политика относно проект на Стратегия за устойчиво развитие на Република България

Институт за зелена политика
източник: BlueLink

Становището на Института за зелена политика (ИЗП) се отнася до два момента, свързани с Проекта на Стратегия за устойчиво развитие (СУР) на Република България:
• процес на изготвяне и консултации на СУР;
• качество на проекта за СУР.
Процесът на изготвяне на Стратегия за устойчиво развитие (СУР) на Република България е неясен и непрозрачен.
Специално природозащитните НПО, които представляват група с подчертан интерес и възможности за принос към СУР не са уведомени за:
• началото на процеса на изготвяне на СУР;
• състава и контактите на колектива, изготвил СУР;
• процедурите за консултации на СУР;
• по какъв ред ще се приемат или отхвърлят направените предложения;
• кой, кога и как ще изготви екологична оценка (или Стратегическа оценка за въздействие върху околната среда) на СУР.
Природозащитните НПО не са поканени за участие на най-ранен етап, така че да дадат своя принос максимално ефективно. Не се предвижда НПО да участват и при мониторинга и контрола по изпълнението на Стратегията.
Провежданата в момента “консултация” е имитация и опит да се получи бланкова подкрепа на НПО за един текст, който е всичко друго, но не и стройна и вътрешно споена стратегия за устойчиво развитие. Даже не е направен опит да се спази някакъв минимален срок от един месец, който се дава за запознаване с далеч по-малко сложни като комплексност документи от типа на ДОВОС.
Качеството на документа “Проект за СУР на Р България” е изключително слабо. Проектът представлява зле скърпен механичен сбор от различни други – публични и непублични – текстове. Налице са следните слабости (без да претендираме за изчерпателност), които го правят негоден за СУР:
• Липса на фокус – в документа са разписани прекалено много цели, подцели и т.н., като в същото време повечето от тях нямат изразени измеряеми и оценяеми параметри. Самият документ не е наясно със себе си след като в рамките на един абзац е наречен едновременно “Национална стратегия за устойчиво развитие” и “Национален план за устойчиво развитие”.
• Липса на обобщаващи цели с фокус върху качествения резултат – целите са по сектори, липсват обобщаващи (качествени) цели, дори и тогава, когато такива биха могли да бъдат изведат от няколко сектора.
• Липса на времева съгласуваност – обявено е, че стратегията е до 2020 г., докато някои от конкретните целите се фокусират до много по-кратък срок (напр. емисиите на парникови газове – до 2012 г.).
• В документа се говори за “баланс”, а не се търси съвпадане на целите и решенията (общи цели и решения) по линия на икономическите, социалните и екологичните проблеми, като по този начин се допуска наличие на несъвместими цели и решения, обединени от някакви безпринципни “баланси”. Вкарвани са всякакви цели и програми, като е добавяно определението “устойчив/а/о”, без да се държи сметка дали съответните цели и дейности водят до устойчивост. Резултатът – особено що се отнася до екологичните проблеми – е един “шопинг лист”, в който има “за всекиго по нещо”.
• Различните глави от текста очевидно са разработвани с различни изходни условия и методологии, което ги прави несъвместими за постигане на каквито и да е общи цели.
• Наличие на цели, задачи и решения, несъвместими с принципите на устойчивото развитие (напр. развитие на ядрената енергетика и на т.нар. “чисти технологии за въглища”, приоритетно финансиране за изграждането на магистрали и т.н.)
На основание всичко казано дотук, ИЗП счита, че е излишно да бъдат давани коментари и препоръки по конкретните текстове, доколкото те не биха могли да променят съществено качеството на документа.
ИЗП препоръчва на ангажираните институции да започнат отначало процеса на изготвяне на СУР на България като спазят следните принципи:
• широко представителство и равнопоставеност на участниците при подготовката на началния документ;
• предварително приета и съгласувана обща схема на процеса на изготвяне и приемане на на СУР, вкл. обсъждания на междинните и крайния етапи при достатъчно време за всеки етап на консултациите, екологична оценка на СУР и т.н.;
• предварително прието и съгласувано задание на СУР – методология, стъпки, необходими анализи, връзки с други документи и т.н.;
• право на инициатива за оперативни промени и промени в дългосрочните цели и дейности в съществуващи стратегически и програмни документи, в случай, че има несъответствие с целите и принципите на устойчивото развитие;
• съгласуване със Стратегията за устойчиво развитие на ЕС.

София 21 май 2007 г.
Изпълнителен директор: Петко Ковачев

oще по темата: Нефтопроводът „Бургас – Александруполис” ще нанесе икономически и екологични щети на България. България се е съгласила да загуби повече от 106 милиона евро и загубите тепърва ще се увеличават за сметка на допълнителни ползи за Русия, Гърция и компаниите-изпълнители.

23 май 2007

Днес е Международният ден на биоразнообразието

22.05.2007
Източник: Българска фондация "Биоразнообразие"
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=16648
България има повод за гордост, защото нашата страна се нарежда на едно от челните места в Европа по запазено биоразнообразие. За съжаление напоследък посегателствата срещу българската природа се превърнаха в ежедневие. Непрестанни и най-лошото – успешни, са опитите за строеж в защитени територии, промяната на статута им, отлагането на приемането на закони в защита на българската природа.
(целият текст - тук)

Прокуратурата заявява, че обжалването на заповедта за обявяване на Природен парк Странджа е неоснователно

2007-05-22
източник: За да остане природа в България
На 21.05.2007г. се проведе второто заседание на Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който гледа днес делото, с което Община Царево обжалва заповедта за обявяване на Природен парк «Странджа» от 1995 г. заради неясни граници. Ответна страна по делото е Министерство на околната среда и водите (МОСВ), както и Фондация Биоразнообразие, Сдружение «За Земята» и частни собственици на земи.
На заседанието като нови страни по делото от страна на ответниците се конституираха Национално управление по горите и фирмата, която е работила по границите на парка.
На миналото заседание жалбоподателите поискаха назначаване на съдебно-техническа експертиза за изясняване фактите по делото. Днес тя беше представена пред съда. Ответниците имаха много въпроси по нея, тъй като я намираха за неудовлетворителна. Накрая обаче тя беше приета.
Съдът изиска от двете страни по делото в 10-дневен срок да представят писмени защити. Процесуалният представител на Министъра на околната среда и водите поиска жалбата да бъде разглеждана като недопустима, изтъквайки различни аргументи.
Върховната административна прокуратура изрази категорично мнение, че жалбата е неоснователна, тъй като изразените доводи за нищожност са неоснователни.
Ние продължаваме да вярваме в обективността на съдебната система,но се трeвожим от факта, че дори жалбоподавателя намира опора в прецедента с решението на делото за «Камчийски пясъци» от 2006, когато една защитена територия беше заличена по искане на инвеститор, отново с аргумента за неясни граници.
Преди началото на поредното заседание по делото в храма «Света Неделя», недалеч от Върховния административен съд, беше отслужен молебен за живот и здраве на Природен парк Странджа. На вечерната служба в неделя в католическия и в арменския храм в центъра на София също беше споменат Природния парк.
Повече подробности:
Настоящото дело е пореден опит за разрушаване на системата от защитени природни територии в България. Тези действия започнаха през 2006 г., когато ВАС отмени заповедта от 1980 г. за обявяване на Защитена местност Камчийски пясъци, която се намира на брега на Черно море. Това стана по искане на друг инвеститор, заменил земеделски земи срещу дюни в община Долен Чифлик.
През есента на 2006 г. ВАС обяви за незаконно строителството на вилно селище „Златна перла” край село Варвара. Сега нарушителите на закона – „Краш 2000” ООД и Община Царево - се опитват да отменят заповедта за обявяване на Природен парк Странджа. Ако успеят да заличат тази най-голяма защитена природна територия в България, те ще улеснят узаконяването на «Златна перла».
Основен мотив на Община Царево и „Краш 2000” за искането им е, че в заповедта за обявяване на Природен парк Странджа не са посочени ясни негови граници. Следва обаче да се има предвид, че в териториално-устройствения план на община Царево, приет от Общински съвет Царево още през 1998 г., границите на Природен парк Странджа са ясно посочени. Тактиката, която използват Община Царево и „Краш 2000” ООД, е аналогична на това, доказан от съда убиец след това да обжалва в съда акта за раждане на убития, за да докаже, че той не е съществувал.
Заповедта за обявяването на Природен парк Странджа е единственият документ, който спира застрояването на най-южната част на българското черноморско крайбрежие. Природен парк Странджа е създаден през 1995 година (заповед РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда и водите) с цел опазване уникалната природа във водосборите на реките Велека и Резовска и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие.
Отмяната на заповедта за обявяване на Природен парк Странджа ще освободи процедурите по продажби и замени на 20 000 декара общински имоти в границите на природния парк. Мотивът за облекчаване разпореждането с имоти на общината беше подчертан и от кмета на община Царево Петко Арнаудов в негово изказване пред Общинския съвет в Царево нa 24 ноември 2006 г.
В момента, съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за защитените територии, собствеността на общините и държавата върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична. По този начин тя не подлежи на замяна, преотстъпване и продажби, а общините и държавата могат да се разпореждат с нея само по реда на Закона за концесиите.
Междувременно три от най-големите природозащитни организации в Европа – Europarc Federation, CEEWEB i WWF - изпратиха официално становище, с което призовават българското правителство и парламент да предприемат спешни административни и законодателни действия, за да гарантират съществуването на всички обявени защитени територии в страната, включително и Природен парк Странджа.
Над 50 хиляди българи подписаха петициите „За да остане природа в България” и „Спасете българското Черноморие”, които бяха внесени в българското правителство през януари 2007 г. от коалиция от неправителствени организации. Над 13 хиляди души се включиха в международната кампания на WWF „Защитете защитените територии на България” и изпратиха електронни писма до министър председателя Сергей Станишев и главния прокурор Борис Велчев.
Коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” следи отблизо развитието на съдебното дело.

Природозащитници демонстрираха "сапунената опера", в която е вкарана българската природа

източник: Dnevnik.bg
"Сапунената опера" пред Министерски съвет е 11 акция от кампанията "Да свършим работата на правителството", организирана от природозащитниците.
Природозащитници и днес протестираха пред Министерския съвет в защита на европейската мрежа Натура 2000, като правиха сапунени мехури преди правителственото заседание. "Сапунените мехури символизират "сапунената опера", в която е вкаран диалогът за съдбата на българската природа", каза пред журналисти Генади Кондарев от екосдружение "За Земята", цитиран от БТА.
Гражданското присъствие пред МС е 11-то поред. В средата на март месец организаторите от коалицията "За да остане природа в България" подеха кампанията "Да свършим работата на правителството!". Оттогава всяко заседание на МС преминава "под съпровода" на най-разнообразни акции, с които природозащитниците се опитват да привлекат вниманието на управляващите и обществото.
Природозащитниците протестират вече трети месец, тъй като кабинетът още не е обявил екипа за инвентаризация на отложените територии за включване в европейската екологична мрежа "Натура 2000" и не е посочил аргумент за отлагането им за "допълнително прецизиране". Протестиращите искат и среща между правителството и екипа от учени, изготвил списъка със защитени територии.
Екоактивистите са разтревожени, че докато правителството се бави, големите инвеститори вече реализират намеренията си в много от отложените места по "Натура 2000", което ще доведе до безвъзвратно унищожаване на ценните и характерни животински и растителни видове.

18 май 2007

Молитва и благословия за Странджа

21 май, 10 часа, площад и църква св. Неделя
2007-05-17
Екологичните организации, гражданите, различните вероизповедания, местните хора и парка - обединени за запазването на най-вълшебната планина в България.
Множество инициативи цял месец защитават Странджа. На 21 май от 11 часа българската православна църква ще отправи молебен за защита и запазване на Парк «Странджа» в абсурдното дело. Молитви ще отправят в службите си и останалите вероизповедания в България: католици, евреи, мюсюлмани и арменци. Да действаме заедно и сега!
източник: "За да остане природа в България"

14 май 2007

Концесионерът на Банско копае за нов лифт

14.05.2007
Източник: Коалиция "Спасете Пирин"
На 13 май участниците в конкурса “Разкрий красотата: снимай ски зона и град Банско” откриха изкопи с дълбочина един метър за кабелите на новия лифт в ски зона Банско. Машини работят на откритото преди месец и половина незаконно сечище за новия лифт в ски зоната - на територията на Национален парк Пирин.
“Напълно се потвърди информацията, че концесионерът, въпреки, че няма никакви разрешения, строи нов кабинков лифт. Явна е и липсата на контрол от страна на държавата и гражданското общество върху тези системни нарушения на закона ”, сподели Цвета Христова от коалиция “Спасете Пирин”.
“В момент, в който очакваме налагане на санкции на България заради нарушенията на Директивите за птиците и хабитатите в Банско и въпреки, че сме уведомили надлежно всички институции в страната, потъпкването на закона продължава. Както казват местните хора: Банско е държава в държавата и тук важат други закони” добави представителката на коалицията.
Участниците в конкурса направиха представления по оголените просеки, замествайки с телата си отрязаните дървета. Младежите зададоха въпроса “Кой е отговорен?” като вместо отговор поставиха празни зелени листа в очакване на отговор от държавата. Провокираха реакция от скиорите с въпроса “Къде ще караш ски догодина?” и празни зелени листа, с което показаха, че от всички нас зависи дали ще проявим “зелено и чисто” мислене към околната среда.
Когато последствията на глобалното затопляне са видни и ски сезонът намалява всяка година, строежът на нови ски зони, може да бъде оправдан единствено като пране на пари и натрупване на бързи печалби чрез продажби на апартаменти в хотели на “зелено”, считат младежите.
Запазването на горите има решаващо въздействие за благоприятния климат за живот на планетата ни. Изсечените в ски зона Банско над 1 500 вековни дървета биха помогнали за една по-чиста и добра атмосфера.
Загрижени за случващото се в ски зоната, групата младежи планира да занесе на министъра на околната среда и водите “камъни, зовящи за помощ” от ски зоната. Любителите на ски зона Банско подготвят изложба и арт представления в страната и европейските градове с цел мобилизиране за намиране изход от ситуацията. Ще уведомим европейската комисия, депутати и парламент още тази седмица, твърдят те.

Снимки и видеоклипове, които показват безобразията от страна на частната фирма "Юлен" на териториятя на държавния Национален парк Пирин, можете да видите тук: www.forthenature.org.

11 май 2007

Назначена е предварителна проверка за пожара в Иракли 9 май 2007

източник Да спасим Иракли
Районното полицейско управление в Обзор е образувало предварителна проверка за опожарения къмпинг "Тихия залив" и цялата плажна ивица на Иракли. Това съобщи говорителят на РДВР-Бургас Цветелина Рандева.
Проверката е по жалбата на двама студенти от Шуменския университет "Константин Преславски". Двамата разказват за "чудовищни вандалщини, извършени от хора, които са се представили като Сдружение на собствениците на Иракли", в резултат на което е бил опожарен бивака с цялото имущество на студентите. Част от оборудването им е било откраднато, защото не е открито в останките от огъня.
Студентите са разбрали при разговорите в РПУ-Обзор, че при акцията на сдружението е имало органи на реда, както и представители на частна охранителна фирма.
От РДВР казаха само, че пожарникари не са изпращани, тъй като както пише и в жалбата, потърпевшите са открили вече загасени, а не горящи огнища. Оттам също бяха на мнение, че вероятно става въпрос за наказателна акция.
Майор Петър Богданов, който замества излезлия в отпуск началник на РПУ-Обзор, отказа коментар и не направи уточнение участвали ли са представители на полицията в опожаряването на бивака върху държавната плажна ивица. От РДРВ също отказват повече уточнения до 28 май, когато по закон проверката трябва да приключи. След този срок материалите ще бъдат изпратени в РПУ-Несебър.
Бивакът на студентите е бил разположен не върху частна собственост, а на плажната ивица, която е по канституция държавна и за всеобщо ползване. Председателят на собствениците на земи Стоян Трънов, както и представители на Сдружението на собствениците на Иракли вчера не бяха открити за коментар.
...
"В общината не е постъпвала проектна документация и на този етап не са издавани строителни разрешения", каза назначеният специално за тази територия архитект към Община-Несебър Атанас Пинков.

Общинският съвет в Шабла предостави земи и за третия голф комплекс на ТИМ

Пет такива селища ще възникнат от Шабленското до Дуранкулашкото езеро
източник: Дневник

Общинският съвет в Шабла е одобрил трети проект за голф комплекс на варненската група ТИМ - "Шабла голф", в който ще има апортно участие с общински терени. В съвместното дружество с "Проучване и добив на нефт и газ" ще бъдат вкарани 1200 от общо 1400-те дка, върху които ще се изгражда ваканционното селище между село Тюленово и Шабла. За част от тази площ инвеститорът има концесия за добив на нефт и газ за срок от 35 години. От дружеството заявиха, че между концесията и изграждането на голф игрището няма нищо общо, защото полезните изкопаеми са под земята, докато другото е над нея.
Преди това са гласувани още два подобни проекта на "Бългериън голф съсайъти", също част от ТИМ, за които общината предоставя по около 1000 дка. Единият комплекс ще се строи край Ваклино, а другият - край Езерец, в който участват също "Литекс" на Гриша Ганчев и "България холд" на Пламен Алексеев.
Отделно варненската група ще строи яхтено пристанище в Шабла.
Така на територията на общината ще бъдат изградени общо пет ваканционни голф селища - от Шабла до Дуранкулак. Другите две, които ще се строят върху изкупени терени, са самостоятелен проект на България холд", както и съвместен на "Литекс комерс" и "Росинвест". Игрището на Гриша Ганчев ще бъде край село Крапец, а на Пламен Алексеев - край Дуранкулак. Те все още нямат разрешение за строеж, но се надяват да ги получат до септември. Неотдавна от "Литекс комерс" обявиха, че ще инвестират около 100 млн. евро в изграждането на ваканционно селище край Балчик, който е другата голф зона по Северното Черноморие, която вече се застроява. Плановете са този комплекс да започне през лятото, като се предвижда строителството на около 500 вили върху общата площ от 600 дка. Преди време имаше скандал със заменени от земеделското министерство държавни земи край Балчик за гори край ловешкото село Лесидрен, чийто собственик е офшорна компания, която публикации свързаха именно с Гриша Ганчев.От общинската администрация обясниха, че инвеститорите бързат с изготвянето на устройствените планове и набавянето на всички необходими документи, за да предотвратят включването на защитените територии, върху които ще се строят голф комплексите, в екомрежата "Натура 2000". Правителството отложи решението за предложените от еколозите зони около Шабленското и Дуранкулашкото езеро, въпреки че те и сега са с действащ статут на защитени територии.
Според зам.-кмета на Шабла Величко Макаков със статут на защитена територия е само водната повърхност на двете езера, но не и земите около нея. От разговорите с представители на компаниите стана ясно, че те са съгласували намеренията си с екоминистерството и не се притесняват, че проектите могат да попаднат в защитените територии. Освен това дадените на концесия площи за добив на нефт и газ не са включени в списъка за "Натура 2000".

10 май 2007

Кампания за спасяване на Пирин


Коалиция "За да остане природа в България" обявява фотоконкурс за най-впечатляваща снимка от безобразията в Национален парк Пирин. За подробности - в сайта.

08 май 2007

Вече е започнат строеж в местността Иракли!

2007-05-08
На площ от 13 декара се изсича гора на голо в подготовка на строеж на Иракли. Мястото е едно от "отложените" НАТУРА 2000 места, останали без никаква защита до евентуалното им връщане в екомрежата през октомври.
Иракли стана символ на обичта на хората към природата и на борбата за запазване на българската природа. В момента мястото би трябвало да се пази от едногодишна заповед на Министъра на околната среда и водите (от 04.08.2006) за забрана на всякакви дейности, включително строителство на Иракли, но забраната не се спазва.
За строежа е подаден сигнал до Регионалната инспекция по околна среда и води.
източник: "За да остане природа в България!"

Действията с "отлагането" са повече от прозрачни. Мутрите си поръчаха от нашите корумпирани политици време, в което да заграбят защитените територии. Въпреки словесната забрана за строителство, МОСВ не си мръдна пръста за да защити реално тези места.

06 май 2007

Снимки от беззаконията на Иракли

източник: www.daspasimirakli.org
В сайта на "Да спасим Иракли" са публикувани снимки, доказващи демонстративните беззакония в местността Иракли. Сдружението на собствениците е използвало бензин и е опожарило голяма част от плажа. Виждат се следи от кладите, където служителите на мутрите, подпомагани и от полицаи, са изгорили част имуществото на бивакуващите по плажа, а скъпите вещи са били откраднати от същите тези "охранители" и полицаи. Интересно, как това "сдружение" може да има претенции за собственост по плажната ивица? А как ще обясни Евгения Генчева (представляваща сдружението на собствениците) действията на нейните гардове? А как ще обясни действията на нейното сдружение в имот, който е изключителна държавна собственост???
още по темата тук: Dir.bg и подробности за нападението над орнитолозите от БДЗП - тук
Качени са и видеозаписи:
http://www.vbox7.com/play:732aded1
http://www.vbox7.com/play:ad3188fe
http://www.vbox7.com/play:08f5c2b9

05 май 2007

Концесионери, охранители и строителни предприемачи унищожават Иракли


източник: Нетинфо
05.05.2007
Концесионери, охранители и строителни предприемачи унищожават плажната зона Емине-Иракли, предупреждават граждани от “Да спасим Иракли” , Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” , “За да остане природа в България” в отворено писмо до министъра на околната среда и водите, Общинския съвет в Несебър и медиите.
В писмото се посочва, че табелите за границите и регламента на защитена местност Иракли са умишлено изтръгнати и увредени. Строителни предприемачи рушат оскъдната инфраструктура на местността с цел отрязване на достъпа на българските граждани до плажната ивица. Извършват се заравнителни дейности. Бившите ученически лагери на район “Триадица” към столична община са ликвидирани от общинската фирма “Галатея” и в последните карти на местността са обозначени като държавен горски фонд или като частни земеделски парцели. Природозащитниците предупреждават още, че “държавните земи в местността се преобразуват в общински, общинските в частни, след което се окрупняват и продават чрез съмнителни сделки на небезизвестни лица от Мултигруп, ТИМ, общинския съвет на Несебър, основнит политически партии”. В писмото до Джевдет Чакъров се отбелязва и това, че групи от охранители и от агресивно настроени лица, които твърдят, че са организирани от сдружението на собствениците в местността Иракли, обикалят местността и тероризират, обиждат и заплашват посетителите на държавната плажна ивица. Те “демонстративно секат живи дървета до самата плажна ивица, заплашват гражданите с физическа саморазправа и си позволяват да палят клади на плажа с отсечените дървета, обозначения за защитена местност и с личните вещи на посетителите на местността. Концесионерите на плажа демонстрират безогледна незаинтересованост към опазването на защитената зона Иракли и на природата в потенциална Натура 2000 зона. В отвореното писмо природозащитниците призовават министър Джевдет Чакъров да убеди потенциалните кандидати за управление и развитие на областта Емине-Иракли във възможността да печелят по цивилизован начин в дългосрочен план. Те настояват за незабавно възстановяване на обозначенията за защитена местност Иракли, както и на свободния достъп на българските граждани до плажната ивица в рамките на държавната концесия. “Иракли е символ на гражданското общество в България, на опазването на българската природа”, се казва в отвореното писмо и се припомня, че подписите на 50 000 български граждани в защита на Иракли са внесени през януари тази година в Народното събрание и в Европейския парламент. /БГНЕС
Тук - във в-к "Дневник"

Вижте тук какво райско място ще бъде унищожено, за да се превърне в строителна площадка на някоя властоимаща мутра. Ако знаете имена на фрми или личности, които участват в унищожаването на Иракли - моля, добавете ги в коментарите.

04 май 2007

Натура 2000 – акция като по вода... с малко адвокатска помощ

03.05.2007
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=16137
Източник: Гражданска група „За Натура 2000"
За осма поредна седмица природозащитници от Гражданска група „За Натура 2000" – част от Коалиция "За да остане природа в България" проведоха пред вратите на Министерски съвет (МС) гражданско присъствие срещу отлагането на зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Придружени този път от шестима адвокати от Български Хелзинкски комитет (БХК), групата от около 30 човека проведе акцията си пред главния вход на МС преди редовното заседание на Кабинета за първи път необезпокоявана от полицията, въпреки редовните опити на Софийска община да ги препрати на не толкова горещото и по-скрито място в градинката на Централна градска баня.
"Акцията ни е напълно законна", настояват природозащитниците. „Нашите адвокати помогнаха за постигането на тази чудесна малка победа на гражданското общество в България след многократните опити на общинската администрация по всевъзможни начини да осуетява провеждането на акцията на исканите от нас места – по няколко души пред всички входове на МС и на площад „Независимост".
Акцията мина под знака на водната стихия – трета по ред от серията природни елементи: въздух, земя, вода и огън. Природозащитниците чуруликаха с малки бърдучета като гласовете на горски птички и подариха на присъстващите журналисти по едно бърдуче – в знак на това, че само те чуват техния глас и така помагат посланието им да стигне до хората, докато министрите остават глухи за гласа на гората. Те представиха символично и очистващата сила на водата, като бяха приготвили съд със светена вода, с която министрите да измият ръцете или очите си – ръцете, ако искат да отмият вината за осакатяване на екомрежата или очите, ако са склонни да прогледнат за грешката си.
От петимата министри, влезли през главния вход, единствена Емел Етем подмина без поздрав природозащитниците. Министър Вълчев и министър Орешарски настояха на тезата, че Натура 2000 не е в компетенциите им, а министър Николай Василев дори поговори с групата, застъпвайки се за позицията на правителството, но и тримата измиха ръцете и очите си с водата. Най-много време на еколозите отдели министърът на транспорта Петър Мутафчиев, който и при предишните им акции бе един от малкото, приели подадените информационни материали и декларация с искания.
Природозащитниците припомнят, че до 16 май Кабинетът трябва да отговори на исканията им за среща.

Природозащитници от Бургас направиха петиция в защита на парк “Странджа”

03.05.2007
Източник: БлуЛинк
Можете да дадете своя глас в защита на природен парк “Странджа”. Инициативата е на природозащитници от Бургас, които се опитват да спрат незаконните строежи в зоната на парка. Кметът на Община Царево - Петко Арнаудов заедно с инвеститорът на незаконното селище “Златна перла” край село Варвара, обжалват заповедта за обявяване на природен парк “Странджа” от 1995 г., за да бъде обявена за нищожна. В момента единствено статутът на парка спира безконтролното застрояването по Южното Черноморие. Заради строеж на ваканционно селище може да бъде заличена най-голямата защитена територия в България – природен парк “Странджа”.
Още по темата - от в. "Политика": "Странджа - зона на страха", "Посъветваха ме да изчезна за няколко месеца от Царево", "Кръстоносният поход срещу Странджа - 2", и накрая - защо премиерът е ревностен противник на "Натура 2000": "Опасни връзки"

02 май 2007

ЕК отговори на официално запитване от страна на Европарламента за състоянието на Натура 2000 в България

02.05.2007
http://www.bluelink.net/index.shtml?x=16092
Източник: European Parliament
Комисарят по околната среда Ставрос Димас отговри на официално запитване на представители на европейската Зелена партия от 26 февруари 2007 г. за състоянието на екомрежата Натура 2000 в България:
Въпросите засягат прилагането на директкивите за защита на птиците и хабитатите в България, състоянието на Натура 2000 и мерките, които Комисията ще вземе при евентуално неизпълнение на поетите ангажименти и задължения по екомрежата от българска страна.
Ако България не успее да изгради цялостна екомрежа, Комисията ще започне наказателна процедура срещу страната, допълва Ставрос Димас.
(тук - пълният текст от източника)

Докато европарламентът обсъжда неспазването на споразуменията от страна на България, българското правителство продължава да унищожава защитените територии в България. Нещо повече - МОСВ прави опит за заличаване на първия природен парк на Балканския полуостров - природен парк Витоша, въпреки че
19 организации са подкрепили подписката за спасяването на парк “Витоша”
.