27 септември 2007

Държавата остави Шабла без плаж – променят предназначението на дюните

Инвеститорски компании се възползват се от суматохата и неясната ситуация и обявяват абсурдни намерения за промяна предназначението на пясъчните дюни до Шабла, съобщават природозащитници от коалиция „За да остане природа в България”. Идеята е върху дюните да израсне курортно-ваканционен комплекс. И най-абсурдното от всичко е, че имат право на това – оказва се, че териториите са техни собствени.
По нормативна уредба дюните са публична държавна собственост. Всеки гражданин има достъп до уникалните пясъчни образувания.
Какво обаче се случва на практика?
В Шабла държавата не си е свършила работата и тук дюните по начин на трайно ползване се водят “друг вид дървопроизводителна гора”. И тъй като земеделското министерство не може да получи добив от тях, през 2005 г. ги заменя за истински гори във вътрешността на страната. И обширните “пясъчни хълмове” отиват в ръцете на частни фирми, които нямат интерес да ги съхранят в естествения им вид – така, както законодателят го изисква.
Терториите, които ще бъдат “развити”, са дюните, отделящи Шабленска тузла от Черноморската брегова ивица /75 614 кв.м./, и тези между къмпинг “Добруджа” и Резиденцията на Министерски съвет /103 248 кв.м./.
Фактът, че по начин на трайно ползване земите се водят “друг вид дървопроизводителна гора”, дава право на инвеститорите да предприемат действия за промяна на тяхното предназначение в територии за курортно-ваканционни комплекси, тъй като попадат в изключенията на чл. 48в, т. 2 от Наредба 7 на МРРБ и за тях се допуска строителство при определени параметри.
Тъй като държавата явно не предприема нищо, а общината не може, защото става въпрос за разпореждане с частна собственост, остава обикновените граждани сами да сезират по подходящ начин институции за случващото се, казват от коалицията.
Обявата за инвестиционната инциатива е поставена на информационното табло в сградата на община Шабла, на вниманието на заинтересованте страни, за мнения и възражения.
(тук е оригиналната статия в БлуЛинк)
Реакция срещу застрояването на Шабленските дюни

Няма коментари:

Публикуване на коментар